08 juni 2016

3. Bijeenkomst MariGreen coördinatiegroep bij FME in Groningen

Voor de derde bijeenkomst van de MariGreen coördinatiegroep kwamen partners uit alle 12 deelprojecten bij elkaar bij de nieuwe co-partner FME in Groningen. Hier werden de voortgang van de respectievelijke activiteiten en de financiële stand van zaken besproken. Dit maakt het mogelijk om synergieën tussen de verschillende innovatieprojecten te benutten en verdere samenwerkingsverbanden op te bouwen.

Naast de concrete lopende activiteiten werden ook project-overkoepelende onderwerpen besproken. FME werd voorgesteld als nieuwe co-partner in het project. Bovendien krijgt het project MariGreen met het GreenShipping Kompetenzzentrum Niedersachsen een gezamenlijke stand in de nieuwe GreenShipping hal van SMM. Het concept voor deze stand en het ontwerp van projectflyers werden eveneens besproken.