Aankomende vakkrachten voor een groenere scheepvaart

De werving van aankomende vakkrachten is een grote uitdaging voor de maritieme branche, zowel aan Duitse als aan Nederlandse zijde.

Deze uitdaging moet vooral worden aangegaan op nationaal niveau, maar extra impulsen worden bereikt door grensoverschrijdende uitwisseling. Het is daarbij belangrijk om maritieme beroepen bekend te maken en hiervoor te werven, maar ook om (potentiële) aankomende krachten bewust te maken van het thema GreenShipping en een duurzame, milieuvriendelijke scheepvaart.

Scholieren en studenten dienen ontvankelijk te worden gemaakt voor GreenShipping en vroegtijdig als vakkrachten te worden geworven.

In dit verband worden maatregelen ontwikkeld om het duurzaamheidsimago van maritieme beroepen te verbeteren en de beroepsopleiding (weer) aantrekkelijker te maken.

 • Expertworkshops “Maritieme Beroepen”
 • Actieplan “Maritieme Beroepen”
 • Evenementen voor maritieme beroepsoriëntatie met de doelgroep scholieren
 • GreenShipping-studenten-uitwisselingen/-excursies
 • GreenShipping-studentencompetities

De activiteiten dienen plaats te vinden in nauwe samenwerking met relevante spelers op gebied van scheepvaart en arbeidsmarkt. Naast rederij-organisaties (VDR en KVNR), scheepsbouworganisaties en andere brancheverenigingen, arbeidsbureaus en centra voor beroepsopleidingen worden de kamers van koophandel, de groeiregio Eems-As en vooral ook opleidingsinstellingen en (hoge)scholen hierbij betrokken.

Know-how-transfer voor een groenere scheepvaart

Duits-Nederlands GreenShipping-platform

Aan Duitse en Nederlandse zijde hebben in de afgelopen jaren verschillende GreenShipping-activiteiten plaatsgevonden, deels met elkaar, deels in aparte initiatieven. Met het MariGreen-project dient – in groter verband dan alleen de individuele technologische projecten en projectpartners – de grensoverschrijdende uitwisseling op gebied van GreenShipping te worden verdiept en verder ontwikkeld.

Hiervoor worden de volgende formaten grensoverschrijdend ontwikkeld en uitgevoerd:

 • Kick-off-evenement
 • Slotevenement
 • GreenShipping-symposia
 • GreenShipping-workshops
 • GreenShipping-thematours
 • Webportaal (op MariGreen-website: www.marigreen.eu)

De activiteiten dienen plaats te vinden in nauwe samenwerking met de betreffende spelers op gebied van GreenShipping. Naast de MariGreen-projectpartners dienen de rederijorganisaties (VDR en KVNR), scheepsbouworganisaties, andere brancheverenigingen en relevante projectorganisaties als het Center of Maritime Technologies in Hamburg of CMTI/Netherlands Maritime Technologies, LNG-platform Nederland, Energy Valley en Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) hierbij te worden betrokken.

Alle activiteiten dienen bovendien in nauwe samenwerking met het Nedersaksische GreenShipping Kompetenzzentrum plaats te vinden.

Dit werd in de zomer van 2015 in het kantoor in Leer van de MariGreen Leadpartner MARIKO GmbH en de Hochschule Emden/Leer geïnstalleerd. Een ander kantoor is gevestigd in Elsfleth. Meer informatie over het Kompetenzzentrum GreenShipping Niedersachsen vindt u op www.greenShipping-niedersachsen.de