Maritime Innovations in
Green Technologies
____

LNG market uptake
____

Wind propulsion in
commercial shipping
____

Green logistics and
resource awareness
____

Maritime Safety Cluster
____

Mede mogelijk gemaakt door:

Förderer MariGreen

Promotie:

Het project MariGreen wordt in het kader van het INTERREG V A programma Deutschland-Nederland gecofinancierd met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Land Niedersachsen (Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung), het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen en de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant en Overijssel. Het project wordt begeleid door het programma-management INTERREG bij de Eems Dollard Regio (EDR).

News

Mari­Green – Mari­time Inno­va­tions in Green Technologies

Achtergrond

Het project hanteert een integratief uitgangspunt voor de ontwikkeling en realisatie van GreenShipping-technologieën en -ontwikkelingen in het Duits-Nederlandse grensgebied. De 12 deelprojecten van MariGreen bevorderen de ontwikkeling van innovatieve producten en methodes, in het bijzonder ter verbetering van de milieubalans, maar ook voor het op termijn rendabel zijn en het toekomstperspectief van de scheepvaart.

Ontstaan

Een essentiële voorwaarde voor het realiseren van het project MariGreen is de in de afgelopen jaren ontstane samenwerking in het Duits-Nederlandse grensgebied. Er wordt gebruik gemaakt van de grensoverschrijdende kennis en ervaring op gebied van GreenShipping van de projectpartners, die ze door hun activiteiten tot nu toe of in voorafgaande projecten hebben opgedaan.

Doelstelling/Innovaties

Het doel van het project MariGreen is de voorbereiding van de maritieme branche – vooral kleine en middelgrote ondernemingen – op de toekomstige eisen van milieubescherming, klimaatbescherming en efficiënte omgang met hulpbronnen en energie in de scheepvaart.