Doelstelling

MariGreen heeft als doelstelling om door technische innovaties bijdragen te leveren aan de GreenShipping-ontwikkeling in het Duits-Nederlandse grensgebied en het innoverend vermogen van de regionale ondernemingen hierin te versterken.

Samenwerking

Er wordt gebruik gemaakt van de grensoverschrijdende kennis en ervaring op gebied van GreenShipping van de projectpartners, die ze door hun activiteiten tot nu toe of in voorafgaande projecten hebben opgedaan.

Eindconferentie

Duitse en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen presenteren toekomstgerichte innovaties voor de scheepvaart op de eindconferentie van MariGreen op 23 mei jl. in Heeg.