12 september 2018

LNG 4.0 – Innovaties voor een succesvolle implementatie van LNG als brandstof in de scheepvaartindustrie

De scheepvaart staat voor enorme uitdagingen bij het verder optimaliseren van de energie-efficiëntie, milieu- en klimaatbescherming. MariGreen werkt aan vijf innovatieprojecten om oplossingen te vinden voor deze uitdagingen in de context van LNG als brandstof. De huidige status van deze projecten werd op 12 september aan de ca. 70 deelnemers aan het evenement bij de rederij Doeksen in Harlingen gepresenteerd. Naast lezingen over de algemene status van LNG als brandstof in de scheepvaart, werd de huidige status van de MariGreen deelprojecten over LNG Market Uptake gepresenteerd door de projectpartners.

In het project low pressure LNG tank and bunker storage solutions wordt een nieuw tankconcept ontwikkeld om de bunkeropslag van LNG aan boord van schepen te vergemakkelijken. Het nieuwe tanktype is drukloos en vormloos, zodat het kan worden aangepast aan de vorm van het schip. Dankzij de innovatieve isolatie en het „box in box“ ontwerp, kan het dunwandig en dus zeer licht worden gemaakt, wat de kosten verlaagt. Een prototype van 6 kubieke meter wordt momenteel gebouwd.

Het project plug and play energypack for inland and short sea shipping heeft betrekking op het gebruik van een waterstofcel in combinatie met een batterijpakket. De MS „Emeli“, het opleidingsschip van de Maritiemen Academie Harlingen, dient als experimenteel voertuig. Een van de twee aandrijflijnen aan boord wordt vervangen door het nieuwe Energypack en getest in een lange termijn test.

Het doel van het project standard modular LNG system for fishing and shortsea vessels is om de totale kosten van LNG-installatie aan boord te verminderen door standaardisatie en modulair ontwerp. Omgebouwde en aangepaste tankcontainers worden gebruikt voor het bunkeren, die niet door middel van flexibele verbindingen hoeven te worden gebunkerd, maar volledig kunnen worden uitgewisseld. Het prototype van de tankcontainer wordt momenteel herbouwd.

Veel gasmotoren hebben nog steeds een zogenaamde methaan slip waardoor kleine hoeveelheden onverbrand methaan in het uitlaatgas terechtkomen. Het doel van het project methane catalyst for LNG engines is een katalysator te ontwikkelen die dit methaangehalte in het uitlaatgas omzet in CO2, dat veel minder schadelijk is voor het klimaat dan methaan. De katalysator staat momenteel op de testbank.

Aangezien de bemanningen aan boord van de schepen ook veilig en efficiënt met de nieuwe technologieën moeten omgaan, is er grote behoefte aan opleiding en bijscholing. In het project training technologies for the use of LNG worden moderne trainingsmethoden op basis van virtuele en augmented reality ontwikkeld. Een LNG-basiscursus en een „Truck to Ship“-bunkerproces voor LNG dienen als testcases voor deze technologieën. De simulaties werden live aan het publiek gepresenteerd.

Na de presentaties hielden de experts en projectpartners een paneldiscussie om de huidige uitdagingen en de toekomstige ontwikkeling van LNG als brandstof en vragen uit het publiek te bespreken. Na afloop van het evenement konden de onderwerpen diepgaand worden besproken in de gezamenlijke borrel.

De presentaties van het evenement kunt u hier downloaden: