10 februari 2016

Eerste zitting van de coördinatiegroep in het project MariGreen

Op woensdag 10-02-2016 vond de eerste zitting plaats van de coördinatiegroep. Hieraan hebben vertegenwoordigers van alle 12 innovatieprojecten, de projectmanagers van MARIKO GmbH en de heer Gallinat van het programmamanagement INTERREG bij de EDR (Eems Dollard Regio) deelgenomen. Als inleiding vond een korte beschrijving plaats van de stand van zaken in de deelprojecten „LNG“, „Wind propulsion“, „Green logistics and resource awareness“ en „Maritime Safety“. Bovendien is een update uitgevoerd van de financiële status van het project, dat een totaal volume van circa EUR 10 miljoen heeft. Er werd ook gesproken over de installatie van een project-adviesraad. De focus van de volgende zitting, die zal plaatsvinden over twee maanden, ligt op de contractuele regelingen in de omgang met intellectueel eigendom.