13 januari 2016

Green Shipping in het Duits-Nederlandse samenwerking op een nieuw niveau

 Kick-Off van het innovatieproject „MariGreen“

Op woensdag 13-01-2016 vond in het Maritimes Kompetenzzentrum in Leer het startevenement plaats voor het project „MariGreen – Maritime Innovations in Green Technologies“. Het doel van het grensoverschrijdende project is om de maritieme branche te ondersteunen in de overgang naar een meer efficiënte, groenere en duurzamere scheepvaart. De leadpartner van het project is MARIKO GmbH in Leer. Voor zo’n 150 deelnemers presenteerden de projectpartners, bestaande uit bedrijven en kennisinstellingen uit Duitsland en Nederland, de inhoud van het driejarige project. Onder de vlag van MariGreen wordt door in totaal 59 partners gewerkt aan twaalf deelprojecten met vier thematische zwaartepunten.

Met behulp van doelgerichte innovaties en projecten voor standaardisering dienen kosten te worden verlaagd, om de belemmeringen voor de marktpenetratie van LNG (Liquefied Natural Gas – LNG) te overwinnen als alternatieve brandstof voor schepen. Bovendien staan windaandrijvingssystemen voor vracht- en personenvervoer in de focus van het consortium. Daarnaast is er in het project MariGreen aandacht voor de verbetering van de logistieke processen, een resource-efficiënte exploitatie van schepen en veiligheidskwesties in nautische training en opleiding. Ook zijn er diverse activiteiten om het bewustzijn onder professionals en jong talent voor het onderwerp Green Shipping te verhogen.

De regionale commissaris van de deelstaat Nedersaksen voor Weser-Ems, Franz-Josef Sickelmann, benadrukte het belang van Green Shipping voor de regionale economie: „Green Shipping kan bijdragen aan het duurzaam veiligstellen van de concurrentiepositie door de ontwikkeling van innovatieve concepten voor een krachtige maritieme branche in het noordwesten. Bij actieve meewerking aan ontwikkelingen in Green Shipping bestaan bijzondere kansen voor deze bedrijfstak, niet alleen in Nedersaksen maar ook in Nederland. Daar ben ik persoonlijk van overtuigd!“

Patrick Brouns, gedeputeerde voor economische zaken in de provincie Groningen, was onder de indruk van de sterke steun die MariGreen in de branche geniet: „Ik moet toegeven dat ik verbaasd ben over het hoge innovatieve gehalte van de projecten en het grote aantal kleine en middelgrote ondernemingen, die een actieve rol in MariGreen spelen. Ik hoop dat de activiteiten van het sterke consortium zich vertalen in een positieve ontwikkeling van de arbeidsmarkt. “

Het doel van het project MariGreen is om de grensoverschrijdende maritieme economie voor te bereiden op de toekomstige eisen van milieubescherming, klimaatbescherming en efficiënte omgang met hulpbronnen en energie in de scheepvaart. MariGreen heeft als doelstelling om door technische innovaties bijdragen te leveren aan de Green Shipping-ontwikkeling en het innoverend vermogen van de regionale ondernemingen wat dit betreft te versterken.